Finnøy IL

Barneidrett

Barneidrett

Hovudmålet vårt er å bidra til treningsglede for alle. Barneidrett skal vera allsidig og motorisk utviklande,

Slik har vi organisert tilbodet:

For dei minste 0 – 6 år:

  • 1/3 hall kor barna kan myldre og bevege seg fritt, ikkje organisert aktivitet under tilsyn av foreldre.

For dei som går i 1 – 3 klasse

  • 2/3 av hallen med organisert aktivitet som skal stimulere fysiske ferdigheiter som balanse, spenst, styrke, rørsle og koordinasjon.

Tid og stad:

Måndag klokka 17:15 – 18:00 i Finnøy Fleirbrukshall

Kontaktinformasjon: anitabyberg@hotmail.com  eller anita.corneliussen@finnoy.kommune.no

NB! Tilbodet har ikkje starta opp att fordi vi treng vaksne som kan legge til rette for aktivitet.

For å oppretthalde dette tilbodet treng vi foreldre som kan legge til rette for aktivitet. Er du interessert i å bidra: Messenger: Barneidretten2019 send ein melding til anita.corneliussen@finnoy.kommune.no

FINNØY IL
LEIKVOLL
4160, FINNØY

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift